Fenderlister

382

Måltoleranse i 
henhold til
ISO 3302-1E   
 
M044-1

Måltoleranse i 
henhold til 
ISO 3302-1E

M208-1

Måltoleranse i 
henhold til 
ISO 3302-1E

M255-1

Måltoleranse i 
henhold til
ISO 3302-1E  
 
1223
NB! Svampgummi

Måltoleranse i 
henhold til
ISO 3302-1E   
 
M195-1

Måltoleranse i 
henhold til 
ISO 3302-1E

M245-1

Måltoleranse i 
henhold til 
ISO 3302-1E